Архиве ознака: телевизија

Афоризми о спорту на „СОС Каналу”

На спорт­ској теле­ви­зи­ји „СОС Канал“ од четврт­ка 2. мар­та 2017. годи­не поче­ла је са еми­то­ва­њем еми­си­ја „Афо­ри­зми о спор­ту“, у којој се могу чути, али и про­чи­та­ти афо­ри­зми Алек­сан­дра Чотри­ћа.

„Афо­ри­зми о спор­ту“ биће еми­то­ва­ни утор­ком, четврт­ком, субо­том и неде­љом у 17, 19 и 21 час.

Нове епи­зо­де пра­ти­те на YouTube каналу „СОС Канала“.

Наставите са читањем Афоризми о спорту на „СОС Каналу”

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterEmail this to someone